Havforskningsinstituttet, the Norwegian Institute of Marine Research (IMR)